3

1.980 Barcelona

1.982 Madrid

1.984 Granada

1.986 Santander

1.988 Zaragoza

1.990 Barcelona

1.992 Pamplona

1.994 Madrid

1.996 León

1.998 Sevilla

2.000 Bilbao

2.002 Valladolid

2.004 Barcelona

2.006 Madrid

2.008 Salamanca


2.010 Pamplona


2.011 Oviedo


2.012 León


2.013 Madrid

2.015 Madrid

2016 Cáceres